RECHTSKEUZE

Op de dienstverlening van het kantoor is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank te Rotterdam is bevoegd.